Woningtekort eventjes minder en dan snel weer omhoog

Het woningtekort zal de komende jaren licht worden ingelopen, maar na 2025 weer toenemen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Minister Ollongren wil 75 duizend woningen per jaar erbij bouwen. Na 2025 wordt het weer minder. ©(C)Rob Engelaar

De onderzoekers publiceren dinsdag een rapport waarin zij de verwachte groei van de woningvoorraad afzetten tegen de groei van de bevolking en het aantal huishoudens.

Het kabinet wil dat in de komende vijf jaar 75 duizend woningen per jaar worden gebouwd. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken probeert die woningproductie aan te jagen door afspraken met steden, regio’s en onder andere investeerders, bouwbedrijven en ontwikkelaars.

Volgend jaar beleeft de groei van de woningvoorraad een piek, met 78 duizend extra huizen. CBS en PBL hebben het dan over nieuwbouw verminderd met het verdwijnen van huizen door bijvoorbeeld het samenvoegen van woningen (exclusief sloop). In de jaren daarna daalt die groei echter snel tot ‘slechts’ 50 duizend woningen in 2025. In dezelfde jaren groeit het aantal huishoudens eveneens, maar iets minder dan het totale aantal woningen.

Psst, vind je dit interessant?

Ontdek Topics nu 1 maand gratis en stel je eigen nieuwsoverzicht samen.

Lees 1 maand gratis

Al abonnee?

Log in en lees altijd gratis Topics.

De aanwas in de woningvoorraad blijft de groei van het aantal huishoudens echter slechts kort en met moeite voor. Vanaf 2025 kan de nieuwbouw de groei van het aantal huishoudens niet meer bijbenen. Over vijf jaar zal het woningtekort dus weer toenemen. Over de periode 2018-2049 zal de totale netto groei van de woningvoorraad vrijwel gelijk zijn aan de totale toename van het aantal huishoudens.

In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant zal de woningproductie in de komende twintig jaar naar verwachting het hoogste zijn van alle provincies. Zuid-Holland blijft (inclusief een tussensprintje in de komende twee jaar) koploper in de verwachte netto woningbouw tot 2049. De provincie krijgt er in die periode naar verwachting gemiddeld bijna 8 duizend woningen per jaar bij. Noord-Brabant (gemiddeld ruim 4 duizend per jaar) raakt wat achterop bij Noord-Holland (bijna 7 duizend).

In Amsterdam ligt de woningbouw tot 2040 ‘aanzienlijk hoger’ dan in de steden Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Verwacht wordt dat de extra woningproductie in de hoofdstad tot 2025 nog hoog blijft, met jaarlijks 6,5 duizend huizen. Daarna gaat het jaarlijkse aantal extra nieuwbouwhuizen dalen. Vanaf 2030 zal naar verwachting een ‘aanzienlijke’ daling van de groei van het aantal huizen plaatsvinden, gevolgd door een geleidelijke verdere daling.

In het zuiden van Nederland is Noord-Brabant de provincie met de hoogste woningbouwproductie. In Utrecht, Flevoland en Gelderland ligt de verwachte woningbouw rond de duizend woningen per jaar. In Eindhoven groeit de woningvoorraad tot 2022 jaarlijks met ruim 2 duizend huizen. Dit is per jaar duizend minder dan door de regio is afgesproken in een ‘Woondeal’ met minister Ollongren. In groeistad Almere komen er tot 2030 zo’n tweeduizend woningen per jaar bij. De in 2013 beoogde groei met 60 duizend woningen zal niet worden gehaald.