Waarom hardwerkende talentvolle mensen niet per definitie succesvol zijn, en omgekeerd

Het toeval van succes

Wetenschappers analyseerden het geheim om rijk te worden. Neen, talent maakt er geen deel van uit. Doodgewoon toeval is veel belangrijker.

Al te vaak meten we succesvolle ondernemers, sporters, politici, buitengewone capaciteiten toe. Dat iemand succesvol is kan toch geen toeval zijn? Welnu, misschien is die toevalligheid helemaal niet naast de kwestie.

Een nieuwe paper – Talent vs Luck: The Role of Randomness in Success and Failure – geschreven door een team van Italiaanse onderzoekers, toont net dát aan. De natuurkundigen Alessandro Pluchino en Andrea Rapisarda en econoom Alessio Biondo gebruikten een computersimulatie van succes, gedefinieerd door financiële rijkdom. En hun model toont aan dat de meest succesvolle mensen ter wereld niet noodzakelijk de meest getalenteerde zijn.

'We ontdekten een strikte correlatie tussen geluk en succes'

Alessandro Pluchino, onderzoeker en natuurkundige

Het team begon met 1.000 virtuele, door de computer gegenereerde, personen. Iedereen krijgt een beetje talent toebedeeld, maar niemand heeft een enorm aantal meer of minder dan wie dan ook. Elk begint met hetzelfde welvaartsniveau. Daarna worden willekeurige gebeurtenissen in de simulatie geïntroduceerd, die de personen kunnen gebruiken om hun rijkdom te vergroten, als ze geluk hebben, of die hun welvaartsniveaus raken, als ze pech hebben. Na een werkingsduur van 40 jaar – een gemiddelde professionele loopbaan – werden de eindresultaten geanalyseerd. 

Wat bleek: de welvaartsverdeling vertoonde opvallend veel gelijkenissen met die in de echte wereld. Met ongeveer 20 procent van de mensen die 80 procent van de welvaart bezaten. Maar die rijkste 20 procent was niet de meest getalenteerde 20 procent. "We ontdekten een strikte correlatie tussen geluk en succes. Het meemaken van een reeks toevallige gebeurtenissen was verantwoordelijk voor ongelooflijk succes, zelfs als hun individuele talent lager was dan supergetalenteerde mensen", schrijft natuurkundige Pluchino.

Talent

Je hebt natuurlijk een bepaald talent nodig om die geluksmogelijkheden te benutten, zeggen de onderzoekers, en dit 'talent' kan van alles zijn, van hard kunnen werken tot intelligentie. Maar talent alleen is niet genoeg. In de simulatie maakten de mensen met het hoogste talent slechts een klein deel van succesvolle mensen uit.

'Om succesvol te zijn, heb je dingen nodig waar je zelf geen verdienste aan hebt'

Andreas Tirez (denktank Liberales)

Econoom Andreas Tirez, kernlid bij de denktank Liberales, is niet verrast door de uitkomst. Hij ziet integendeel een bevestiging van wat hij al herhaaldelijk poneerde. "Deze paper is interessant, omdat hij met een model illustreert hoe succes ook kan afhangen van de factor toeval. Hardwerkende talentvolle mensen zijn niet per definitie succesvol, en omgekeerd. Om succesvol te zijn, heb je dingen nodig waar je zelf geen verdienste aan hebt. Een goede gezondheid, om maar iets te zeggen. Je moet voor dat succes wel vaak hard werken en talent hebben, maar veel mensen werken hard en hebben talent, alleen leidt het hen niet steeds naar succes. Je moet wel talentvol omgaan met geluk, om er ten volle de vruchten van te plukken."

De paper van de Italiaanse onderzoekers is een logisch vervolg van wat bijvoorbeeld auteur en wetenschapper Nassim Nicholas Taleb al schreef in 'Fooled by Randomness' , of de econoom Robert Frank: we schrijven successen toe aan persoonlijke kwaliteiten, en mislukkingen aan toeval. Maar successen ontstaan vaak door een onevenredig grote hoeveelheid geluk. Ook politiek filosoof John Rawls borduurde een hele theorie rond succes, toeval én meritocratie, weet Andres Tirez. "Waarin je over het leven denkt als een loterij waarin je een lotje trekt waarop onder meer aangegeven staat wat je genetische aanleg en de rijkdom van je ouders zijn." En dat beïnvloedt het verdere leven en de kansen die iemand krijgt.

Herverdelen

"Het vloekt een beetje met ons gevoel voor erkenning, als we iets succesvols hebben bereikt", zegt Tirez, die zich kan vinden in de consequenties die Rawls eraan verbond, om tot een rechtvaardige maatschappij te komen. "Hij stelde dat de uitkomst van het gedachte-experiment was dat je de situatie van de minstbedeelden maximaal verbetert door herverdeling, waarbij de succesvollen hun geluk delen met anderen. De topinkomens zwaarder belasten is dan rechtvaardig en efficiënt. Natuurlijk is die herverdeling beperkt. Anders is er geen prikkel om hard te werken en risico te nemen. Twee factoren naast geluk die ook noodzakelijk zijn voor succes. Er is dus een optimale belastingstructuur mogelijk die zoveel mogelijk herverdeelt, zonder dat hard werk en risico nemen te veel worden afgeremd."

Ook de Italiaanse onderzoekers geloven dat er dingen zijn die we kunnen doen om ons geluk te vergroten: je zult waarschijnlijk geen gelukkige kansen vinden als je jezelf opsluit in je kamer.