Verzet tegen biomassa groeit

Actie tegen centrale naar het kookpunt

Het verzet tegen de biomassacentrale van Veolia in Arnhem wordt fors opgevoerd. Als de provincie Gelderland niet alsnog de opening tegenhoudt, dreigt het front tegen de centrale naar het Internationaal Strafhof in Den Haag te gaan.

,,Wij houden de provincie bij voorbaat verantwoordelijk voor de schade die de centrale toebrengt aan de gezondheid van mensen, aan het milieu en aan het klimaat", zegt Marloes Spaander van de Stichting Arnhems Peil. Exploitant Veolia wil de centrale op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem 1 oktober in gebruik nemen.

Arnhems Peil behoort tot de groepen die zich tegen de centrale keren omdat deze funest zou zijn voor mens, natuur en milieu. Aan de houtgestookte centrale zouden bossen worden opgeofferd en de uitstoot van schadelijke kooldioxide zou drie keer zo groot zijn als bij centrales op gas.

Van de provincie, die vrijwel alle vergunningen al aan Veolia heeft verstrekt, had Arnhems Peil gevraagd uiterlijk voor 13 september te laten weten er alles aan te doen om de biomassacentrale tegen te gaan. Gedeputeerde Jan van der Meer zei vorige week dat de provincie dat niet doet en erbij blijft dat de centrale er moet komen.

,,Voor ons het moment om op alle mogelijke fronten in het geweer te komen'' zegt Spaander. Deels samen met de Nijmeegse milieuorganisatie MOB van Johan Vollenbroek, die met succes het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid aan de kaak stelde.

Op de laatste vrijdag van september behandelt een provinciale commissie de 157 bezwaren die zijn ingediend tegen de plaatsing van een gebouw op het Veolia-terrein, voor houtopslag. Uitspraak volgt na zes weken. Spaander: ,,Mocht die voor ons negatief zijn, dan vragen we de 157 bezwaarmakers in hoger beroep te gaan, met juridische steun van ons."

Dezelfde juristen bevechten ook een verzoek tot intrekking van de natuurvergunning en tot een actualisatie van de omgevingsvergunning die de provincie aan Veolia heeft afgegeven. ,,De provincie heeft zes maanden de tijd om daar op te reageren", aldus Spaander. ,,Ook daar gaan we indien nodig beroep op aantekenen."

Arnhems Peil wil zich niet alleen op de instituties richten, maar ook op burgers en bedrijfsleven. Spaander kondigt een campagne aan om mensen er toe aan te sporen over te stappen op een energieleverancier die geen houtgestookte biomassa gebruikt.

Ook komt er een e-mailcampagne richting energieboeren en banken. De eerste groep wordt opgeroepen te stoppen met houtgestookte biomassa, de tweede wordt verzocht geen geld meer in deze centrales te steken.