Stappenplan voor scholen

De bevindingen van Krebbekx zijn eind vorig jaar verwerkt in het lessenpakket Lang leve de liefde van Soa Aids Nederland en de Rutgers Stichting voor vmbo-scholen en praktijkonderwijs. In het hoofdstuk over sexting staat ook een stappenplan:

- Geef aandacht aan het slachtoffer. Veroordeel niet, maar steun en luister: wat heeft hij/zij nodig?

- Bepaal de omvang en impact. Soms is een naaktfoto of seksfilmpje niet vrijwillig tot stand gekomen.

- Betrek de vertrouwenspersoon en politie erbij.

- Voer een gesprek met de ouders van het slachtoffer.

- Leg contact met de dader en zijn/haar school. Voer een gesprek met de ouders van de dader.

- Overleg met de politie of er melding of aangifte moet worden gedaan.

- Neem actie om online beelden offline te halen.

- Las een rustperiode in voor het slachtoffer.

- Geef docenten lesmateriaal of gesprekstechnieken.

- Verzoek de foto of het filmpje te verwijderen.

- Aan de slag in de klas: maak afspraken hoe het slachtoffer kan worden gesteund en benoem drie buddy's voor het slachtoffer.

- Informeer ouders van klasgenoten.

- Bij onrust: overweeg gesprekken in andere klassen.

- Wees voorbereid op media-aandacht. Hoe om te gaan met journalisten?