Scholen blijven waarschijnlijk langer dicht: nog minimaal een maand

Het kan nog zeker een maand duren voor de scholen weer open gaan. Onderwijsminister Arie Slob liet dinsdagavond weten dat hij een RIVM-onderzoek afwacht dat pas dinsdag is begonnen en zeker een maand tot zes weken zal duren.

De scholen, mbo's, hogescholen en universiteiten sloten anderhalve week geleden tot in ieder geval 6 april. Onderwijs wordt voorlopig op afstand gegeven. Onderzoek onder Nederlandse gezinnen moet duidelijk maken wat de rol is van kinderen in het verspreiden van het virus. 

Volgens het RIVM is er misschien over twee of drie weken een tussenstand bekend. Maar het is de vraag of Slob op basis van zo'n tussenstand kan of wil beslissen of de scholen hun deuren weer kunnen openen. Veel scholen verkeren hierover in onzekerheid, ook in verband met de schoolexamens.

Een woordvoerder van minister Slob laat weten dat het ministerie niet zelfstandig kan beslissen over een nieuwe datum waarop de scholen eventueel weer kunnen openen. ‘Alles moet nu eerst besproken worden in het overkoepelende crisisberaad. We willen voorkomen dat er allerlei verschillende data circuleren. Als wij zeggen: de scholen blijven dicht na 6 april, dan is de volgende vraag: hoe zit het met de horeca?’ Naar verwachting komt er pas volgende week meer duidelijkheid.

Rol van kinderen

Het RIVM voert in samenwerking met de GGD’s een onderzoek uit onder honderd gezinnen met (schoolgaande) kinderen om te kijken hoe groot de rol van kinderen is in de verspreiding van het coronavirus. Aanvankelijk zou het onderzoek zich richten op Noord-Brabant, maar omdat het onderzoek door alle drukte is vertraagd en de epidemie zich verder heeft verspreid, wordt het nu uitgevoerd in het hele land.

Pas dinsdag hebben GGD-medewerkers de eerste gezinnen bezocht en bemonsterd. Het gaat om gezinnen waarin ten minste één gezinslid besmet is met het virus. Tijdens het bezoek hebben de GGD-medewerkers, in beschermende kleding, bloed-, neus- en keelmonsters afgenomen en speeksel verzameld. Hierna moeten de gezinsleden een maand lang klachten bijhouden. De komende dagen worden meer gezinnen benaderd, aldus een woordvoerder van het RIVM.

Met het onderzoek wil het RIVM enkele prangende vragen beantwoorden. Zoals: hoe verloopt de ziekte en hoelang duurt het herstel? Hoeveel gezinsleden raken besmet en hoeveel worden daadwerkelijk ziek? Wat is het tijdsverloop van de klachten tussen verschillende mensen in hetzelfde gezin? Hoe is de opbouw van de afweer van degenen die besmet worden?

Huisbezoek

Als een gezinslid ziek wordt, kijken de onderzoekers of deze persoon ook corona heeft. Twee tot drie weken na het eerste huisbezoek bemonsteren ze het hele gezin nogmaals. Dat gebeurt vier tot zes weken na het eerste huisbezoek opnieuw. Nog niet alle honderd gezinnen zijn bekend, er worden nog coronapatiënten en hun gezinsleden gezocht om mee te doen aan het onderzoek.

Het RIVM onderstreept nog eens dat de scholen niet zijn gesloten op advies van virologen en andere medische deskundigen. Daartoe besloot het kabinet anderhalve week geleden onder hevige politieke en maatschappelijke druk. 

‘Voor zover bekend – maar we weten heel veel nog niet in deze crisis – spelen jongeren slechts een heel bescheiden rol in de verspreiding van het virus’, aldus het RIVM. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen, wordt het lopende gezinsonderzoek uitgevoerd.

Toen premier Rutte op donderdag 12 maart de eerste landelijke coronamaatregelen afkondigde, bleven de school gewoon open. Dat was vooral om te voorkomen dat zorgpersoneel met schoolgaande kinderen in de knel zou komen. 

‘Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s’, zei Rutte ook. Alleen kinderen die verkouden waren, moesten thuis blijven. Dat leidde tot veel onbegrip, verontwaardiging en verwarring. Drie dagen later kondigde Rutte alsnog de sluiting van scholen af, samen met de sluiting van cafés en restaurants.

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel stond dat minister Slob maandagavond aankondigde een RIVM-onderzoek af te wachten. Dat moest zijn: dinsdagavond. Ook het onderzoek zelf begon niet op maandag, zoals eerder gemeld, maar op dinsdag.