Nederland zet met buurlanden massaal in op windenergie van de Noordzee

Nederland zet samen met België, Denemarken en Duitsland een belangrijke stap om de Noordzee om te vormen tot de grootste duurzame energiecentrale van Noordwest-Europa. De komende decennia worden op zee duizenden windturbines gebouwd.
Zicht vanuit de kust op een windmolenpark in zee bij Egmond. ©ANP / Flip Franssen

In totaal willen de vier landen 150 gigawatt vermogen op zee bouwen. Welk deel Nederland voor zijn rekening neemt, wordt pas later dit jaar duidelijk, maar diverse betrokkenen rekenen op ongeveer 70 gigawatt vermogen op zee in 2050. Dat is ruim vier keer meer dan momenteel nu op alle Europese zeeën wordt geproduceerd.

Om het belang van het windplan te benadrukken, was de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag naar het Deense Esbjerg gekomen. Premier Mark Rutte en klimaatminister Rob Jetten waren namens Nederland aanwezig.

©.

Energiehubs

De Noordzee wordt gezien als ideale plek voor de productie van grote hoeveelheden windstroom, omdat windparken vanwege de relatieve ondiepte tegen lage kosten te bouwen zijn. Er worden volgens de afspraak niet alleen windturbines gebouwd, maar de landen gaan ook ‘eilanden’ in zee bouwen waar de windenergie van meerdere parken samenkomt.

Vanaf deze eilanden zullen onderzeese stroomkabels worden getrokken die deze ‘hubs’ en deelnemende landen met elkaar verbinden. De eerste eilanden moeten er begin volgend decennium liggen. Mogelijk krijgt ook Nederland zo’n energiehub.

De eilanden fungeren niet alleen als verdeelcentra voor groene stroom, ze moeten ook duurzame waterstof produceren, die via pijpleidingen aan land wordt gebracht om de verwachte zucht naar groene waterstof te kunnen bevredigen.

Europa klimaatneutraal 

Door nu de handen ineen te slaan, denken de landen sneller te kunnen opereren. Dankzij de samenwerking kunnen nieuwe technologieën gezamenlijk ontwikkeld worden en kunnen materialen grootschalig worden ingekocht. Dit moet de kosten drukken en ertoe leiden dat er zo min mogelijk vertraging optreedt bij de planning en de bouw.

Haast is geboden om de doelstellingen te halen: jaarlijks moet 15 gigawatt aan offshorewindvermogen worden bijgebouwd, wil Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. Momenteel staat in alle Europese zeeën 16 gigawatt aan windvermogen opgesteld.

Om het proces te versnellen, kondigde Von der Leyen in Esbjerg aan dat Brussel iets gaat doen aan de lange vergunningstrajecten. Nu duurt het zes tot negen jaar voor een vergunning is verleend. De Commissie wil bepaalde gebieden op zee aanwijzen waar de wachttijd wordt teruggebracht tot een jaar. ‘Nieuwe wetgeving is absoluut noodzakelijk’, aldus Von der Leyen.

Klimaatminister Jetten toonde zich in Esbjerg verrast over de versnelde vergunningsverstrekking. ‘We gaan de plannen met interesse bestuderen. Maar ook als het wordt teruggebracht tot twee jaar ben ik blij.’

Drijvende zonneparken

De vier windlanden willen het proces ook versnellen door de industrie nauwer te betrekken bij het opschalen van windstroom van zee. ‘We hebben alle innovatiekracht van de industrie nodig om te kunnen versnellen’, aldus premier Rutte woensdag tegenover zijn Europese collega’s.

Naast klimaatvoordelen van duurzame elektriciteit presenteren de betrokken landen hun windoffensief ook als een manier om Europa minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, en sinds de oorlog in Oekraïne, van Rusland. De energietransitie zal Europa op termijn helpen aan lagere energieprijzen, beloofde Von der Leyen. Ook zullen de investeringen veel banen opleveren: elke gigawatt extra vermogen zou 14 duizend banen opleveren.

Naast de aanleg van reusachtige windparken en hubs, kijkt Brussel ook naar toepassing van drijvende zonneparken tussen de turbines. Hiermee kan naar verwachting de energievoorziening vanaf zee verder worden uitgebreid. Zon en wind kunnen elkaar op zee goed aanvullen. Volgens een onderzoek van TNO verdubbelt de opbrengst als de helft van het zeeoppervlak van een offshorewindpark wordt gevuld met drijvende zonnepanelen.