Moskeeën slepen gemeenten voor de rechter vanwege geheime onderzoeken: ‘Grondrechten gelden voor iedereen’

Nederlandse moskeeën slepen meerdere gemeenten, waaronder Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Delft, die hen hebben bespioneerd, definitief voor de rechter. De islamitische gemeenschap is woest over de onderzoeken in hun gebedshuizen, die volgens hen onwettelijk waren. Er zijn al tientallen duizenden euro’s ingezameld voor de advocaatkosten. ,,De grondrechten gelden voor alle burgers.’’

Het onderzoek naar de moskeeën werd enkele maanden geleden onthuld door NRC. Gemeenten huurden een particulier bureau in om te achterhalen wat er in de gebedshuizen gebeurde, zonder directe aanleiding. Voorzitter Abdelsadek Maas van SIORH, een van de regionale moskeekoepels die de rechtszaak gaan aanspannen, vindt het onbegrijpelijk dat gemeenten hier opdracht voor gaven. ,,Het is gewoon een domme actie vind ik. Hoe kan je dit verzinnen? Als je al iets zou willen onderzoeken, doe je dat niet op deze manier’’, aldus de bestuurder. ,,De wet is de wet, maar naar ons idee is dit buiten de wet.’’

Excuses

Bestuurder Abdelhamid Bouzzit is nog steeds verbijsterd. ,,Wij hebben de afgelopen jaren juist veel geïnvesteerd in een goede relatie met gemeenten. En dan gebeurt er dit’’, zegt hij verontwaardigd. Wat hem steekt, is dat gemeenten nog steeds weigeren om hun excuses aan te bieden voor de geheime onderzoeken. 

In Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg loopt inmiddels een extern onderzoek naar het handelen van de gemeente. ,,Maar Delft doet nog steeds alsof er niets aan de hand is’’, zegt Bouzzit verbolgen.

NCTV

De moskeeën hebben inmiddels een formele klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de betrokken ombudsmannen, lokaal en landelijk. Ook is er een brief verstuurd naar het genootschap van burgemeesters en zijn meerdere Kamerleden benaderd. ,,We hebben nu verder besloten om een juridisch traject te volgen en alle betrokken partijen voor de rechter te dagen.’’ Dat zijn niet alleen de gemeenten, maar ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die de onderzoeken zou hebben gefinancierd, en het particulier bureau NTA. 

De moskeebestuurders vinden dat het tijd is dat de rechter zich hier over uitspreekt. ,,Want waar haal je het lef vandaan om ons op deze manier te bejegenen? Als je dit doet, moet dat ingebed zijn in onze wetgeving en het rechtstelsel. Wij hebben hier heel erg het idee dat het een soort hobbyisme is geweest’’, aldus Maas.

Zijn wij medeburgers of een ri­si­co­fac­tor?

Abdelhamid Bouzzit

Overheden moeten volgens hem beseffen dat er in moskeeën ook mensen komen die zich dagelijks inzetten voor de Staat der Nederlanden. Die zijn hier door geraakt, weet hij. Bouzzit: ,,We zijn gesprekken aangegaan met de betrokken burgemeesters en hebben gevraagd: welk beeld heeft u bij islamitische burgers? Ziet u hen als medeburgers of als een risicofactor? Ik kan me niet voorstellen dat als dat het eerste is je je zo opstelt. Veel moskeebestuurders zeiden ook tegen mij: we hebben het ervaren als een dolk in onze rug.’’ 

De moskeeën eisen volledige inzage in alle relevante stukken en rapporten. Daarnaast willen ze excuses en beleid om dit soort praktijken in de toekomst onmogelijk te maken. Ook eisen ze dat de overheid op andere manieren met de moskeeën gaat overleggen. Nu gebeurt dat via het Contactorgaan Moslims (CMO). ,,Maar dat vertegenwoordigt geen enkele moskee in onze regio.’’

Beseffen

Voor de komende rechtszaak zijn de moslims op zoek naar een landelijk bekend advocatenkantoor dat zijn sporen heeft verdiend met dit soort zaken. ,,Overheden zullen moeten beseffen dat de grondrechten in dit land gelden voor alle burgers, ongeacht religie of afkomst’’, aldus Maas.