Miljoenen nodig voor fietsparkeren

Delft vestigt hoop op Europees geld

Delft gaat vanaf volgend jaar '8 tot 10 miljoen euro' uittrekken voor inpandige fietsen-stallingen. Ook ondergrondse fietsparkeergarages behoren tot de opties.

Frans Oremus

Delft

De kleine 10 miljoen euro die de stad aan fietsinfrastructuur gaat besteden - overigens wel door een nieuw stadsbestuur - is volgens wethouder Martina Huijsmans het logische gevolg van het feit dat autoverkeer in de stad met succes is ontmoedigd. ,,Steeds meer mensen pakken de fiets. En dat is natuurlijk goed", vindt ze. ,,Om dat grote aantal fietsen te kunnen parkeren konden we tot nu toe volstaan met relatief kleine ingrepen als het bijplaatsen van nietjes op drukke plekken en op vrijgemaakte parkeerplaatsen aan de grachten. Ook hebben we een inpandige Biesieklette geopend aan de Voldersgracht en is er nu de enorme fietsenstalling bij het station (10.000 plaatsen). Daarnaast is geregeld dat er bij nieuwbouwplannen niet alleen aan een parkeernorm moet worden voldaan, maar er ook een inpandige fietsenberging moet zijn. En bij studentenpanden in de TU wijk zijn flinke fietsenstallingen bijgebouwd."

Grote ingrepen

Maar dat is allemaal nog lang niet genoeg, ziet ook Huijsmans. ,,Met alleen fietsnietjes bijplaatsen komen we er niet meer, er zijn grote ingrepen nodig. We zijn nu in de fase om uit te zoeken, waar en hoeveel fietsparkeerplaatsen er moeten komen. We kijken naar inpandige oplossingen omdat er op straat eigenlijk geen plek meer te vinden is. En naar de ondergrond." Plannen voor een fietsparkeergarage onder de Markt zijn al vaker voorbij gekomen. ,,Dat is lastig, omdat het een grote archeologische vindplaats is en het de vraag blijft of, als je daar 3000 plekken maakt, iedereen daar ook zijn fiets werkelijk gaat stallen", merkt ze op. ,,Uiteindelijk wil je je fiets het liefst bij de supermarkt neerzetten waar je moet zijn, of bij de bibliotheek of muziekschool waar je de kinderen moet brengen. We zullen dus op verschillende locaties voorzieningen moeten maken."

Dus is het aan de stad om ruimte te vinden, vindt Huijsmans. ,,In de binnenstad denk ik aan het aanschaffen van panden die tot fietsenstallingen worden omgebouwd. Het probleem speelt echter niet alleen in de binnenstad. Ook in het Westerkwartier, de Olofsbuurt en het Hof van Delft zie je plekken die vragen om een goede oplossing."

Al met al gaat fietsbeleid de komende jaren 'stevig geld' kosten, weet ze. ,,Maar het is nodig voor de verkeersveiligheid. En voor de ondernemers, die zien dat mensen minder makkelijk binnenlopen als er veel fietsen geparkeerd staan op de stoep. Ik denk aan een variëteit van oplossingen, waarbij ondergronds zeker een optie is. Dat is duur, daar hebben we Europees geld voor nodig."

Potjes

Toch is ook dat makkelijker gezegd dan gedaan. ,,Delft gaat niet in zijn eentje zijn vinger opsteken. Want als je de lobby met meerdere steden uit de regio doet is dat aanzienlijk kansrijker." Leiden en Den Haag hebben immers dezelfde problemen, is Huijsmans filosofie. ,,Nu Parijs, Londen en Berlijn steeds meer inzetten op fietsen is het verstrekken van Europees geld voor fietsinfrastructuur een thema in Brussel. Dus daar staan wel potjes. Wat daarbij helpt is dat fietsen één van de manieren is waarop we kunnen voldoen aan allerlei eisen op het gebied van duurzame mobiliteit en het verminderen van uitstoot."

Als het aan Huijsmans ligt, moet er wel vaart worden gemaakt en de portemonnee worden getrokken. ,,We komen nu in de fase dat we grotere investeringen moeten gaan doen voor fietsenstallingen. Ondergronds bouwen kost al gauw miljoenen euro's. Maar als je daarmee je openbare ruimte voor lange tijd mooi inricht is het dat waard."