LAKS-voorzitter Pieter Lossie (18) op de bres voor 1 miljoen leerlingen: 'Les op afstand is niet populair'

Dat het een bijzonder schooljaar zou worden voor Pieter Lossie stond al vast, als voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Maar de 18-jarige scholier uit Harmelen had nooit kunnen bedenken dat hij geen eindexamen kon doen en nu regelmatig belt met onderwijsminister Arie Slob. ,,Het is hectisch, maar wel eervol."

De hectiek begon voor Pieter Lossie direct na de persconferentie waarin de sluiting van scholen werd aangekondigd. ,,Wij wisten dat als LAKS niet eerder, dus het was snel schakelen'', vertelt Lossie. ,,We merkten ook dat dit bij scholieren onzekerheid en stress opleverde.''

Waar bleek dat uit?

,,We zijn overladen met vragen en klachten over hoe scholen het thuisonderwijs organiseren, wat het betekent voor hun eigen situatie, welke regelingen er zijn. Op dat moment hebben wij als LAKS meteen in Den Haag aangegeven dat we graag mee willen praten bij het nemen van zulke grote besluiten.''

Werd daar direct gehoor aan gegeven?

,,Ja, vanaf dat moment zijn we uitgenodigd voor de gesprekken waarin onderwijsminister Arie Slob, de onderwijsraden en vakbonden deelnemen. We worden als volwaardig gesprekspartner gezien. Aan de ene kant bijzonder, maar anderzijds vertegenwoordigen we 1 miljoen middelbare scholieren, dus het zou pas raar zijn als ze ons níet serieus namen.''

Mag je Arie zeggen tegen minister Slob?

,,Dat zou misschien wel mogen, maar dat heb ik nog niet gedaan. Andersom noemt hij mij natuurlijk wel Pieter. Ik voer de conferencecalls met ministers en andere partijen gewoon vanuit mijn slaapkamer. Zonder camera gelukkig, want anders zouden ze mijn rommelige kamer zien. Tijdens die gesprekken lever ik namens het LAKS input over wat leerlingen vinden. Om dat te peilen hebben we afgelopen weekend een digitale enquête verspreid die door 30.000 leerlingen is ingevuld.''

Wat kwam daaruit?

,,Driekwart van de ondervraagden gaf aan het huidige digitale onderwijs minder goed te vinden dan het onderwijs op school. Hoe goed scholen ook hun best doen; het is niet overal even goed geregeld en de onderlinge verschillen zijn groot. Ook weten niet alle scholen goed hoe ze met deze situatie om moeten gaan, waardoor het afstandsonderwijs soms letterlijk heel afstandelijk is. Dan wordt er gezegd: hier staat het thuiswerk, over drie weken moet het af zijn, veel succes ermee. Bij die scholen wordt te weinig nagedacht over de persoonlijke begeleiding.''

Wat is belangrijk bij thuisonderwijs?

,,Persoonlijk contact. De ongelijkheden tussen scholieren zijn aan het toenemen, doordat sommige leerlingen geen toereikende digitale middelen hebben of geen prettige of veilige thuissituatie om hun schoolwerk te kunnen doen. Een mentor of leerkracht kan deze signalen opvangen en kijken wat een leerling nodig heeft. We hebben dit met het LAKS ook aan de minister voorgelegd en zijn blij dat er nu 2,5 miljoen euro wordt vrij gemaakt om laptops aan te schaffen voor leerlingen die dat zelf niet kunnen regelen.''

Hoe verloopt jouw eigen thuisonderwijs?

,,Mijn school, het Minkema College, doet er alles aan om goed persoonlijk contact te houden. Er zijn heel veel toffe initiatieven en ik vind het knap dat docenten alles uit de kast trekken om leerlingen te helpen.''

Dus jij zit thuis hard te studeren?

,,Ik ben de afgelopen twee weken zo druk bezig geweest met het behartigen van de belangen van alle scholieren, dat ik niks aan mijn eigen school heb gedaan. Ik zou afgelopen week twee digitale mondelinge overhoringen hebben voor de examens, maar die heb ik verzet naar volgende week. Dus ik moet me er nu wel toe gaan zetten.''

Ach, dat vwo-diploma is toch al binnen?

,,Als de zak-en-slaagregeling niet strenger wordt, dan ben ik daar wel zeker van ja. Zoals het er nu naar uitziet, sta ik voor alle vakken tussen de 7 en 7,5. Het voelt wel dubbel. Enerzijds ben ik blij dat ik mijn voorzitterschap voor het LAKS heb kunnen combineren met zo'n mooie cijferlijst. Anderzijds geeft dit toch minder voldoening dan een centraal eindexamen doen.''

Hoe zien andere examenkandidaten dit?

,,In onze enquête hebben we verschillende scenario's voorgelegd. Daaruit bleek dat het centraal eindexamen niet maken, de beslissing die uiteindelijk afgelopen week ook genomen is, de populairste was onder eindexamenkandidaten. En 92 procent van de ondervraagden dacht nu te slagen op basis van de schoolexamencijfers.''

Maar geen eindexamenstunt, -gala en diploma-uitreiking?

,,Nee, maar daar ga ik niet moeilijk over doen, nu er zoveel ellende is. De laatste en enige keer dat de eindexamens in Nederland niet door gingen, was in 1945, aan het einde van de oorlog. Dit is gewoon overmacht, dus dan moet je flexibel zijn en je verwachtingen bijstellen. Ik hoop wel dat er dit schooljaar nog een keer een moment komt om op school de middelbare schoolperiode af te sluiten. Het zou wel heel cru zijn om klasgenoten en docenten van de één op andere dag niet meer te zien.''