Kinderopvang: ouders de dupe van afwijkende lestijden basisscholen

Doordat basisscholen toch met halve of kortere lesdagen gaan werken vanaf 11 mei, dreigt een probleem voor de opvang van de kinderen op deze scholen. De buitenschoolse opvang (BSO) en de schooltijden sluiten bij deze afwijkende lestijden niet op elkaar aan. 

Ouders moeten daardoor alsnog zelf opvang regelen, terwijl het kabinet met de heropening van scholen en kinderopvang ook als doel heeft dat zij meer aan werken toekomen. Hiervoor waarschuwen de samenwerkende organisaties in de kinderopvang, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. 

Tegen de zin van het kabinet willen verschillende scholen toch werken met halve lesdagen of andere schooltijden. ‘Daarmee ontstaat er tijdens onderwijstijd een gat tussen einde les en begintijd buitenschoolse opvang’, aldus de organisaties. In een, voor hun doen, ongemeen fel stuk schetsen ze een ‘zorgelijk beeld’ over de openstelling van de scholen en kinderopvang. 

Ze baseren zich mede op een rondgang onder 144 respondenten in de kinderopvang. Hoewel niet wetenschappelijk onderbouwd, geeft deze ‘spoedenquête’ een beeld van de zorgen en irritaties die er leven in de branche.

‘Eenrichtingsverkeer’

Het steekt respondenten met name dat scholen hun eigen roosters bepalen en dat de opvangsector daarin geacht wordt te volgen en overal een mouw aan te passen. Sommigen spreken van ‘eenrichtingsverkeer’. Ze vrezen dat ze ouders, die aankloppen voor extra opvang, zullen moeten teleurstellen. Hoewel basisscholen maximaal met halve groepen mogen werken, kan het bij de kinderopvang ouderwets druk worden. Zij mogen de vaste groepsgroottes hanteren.

Onderwijsminister Arie Slob drukte de scholen deze week nog op het hart het concept van halve klassen en hele lesdagen te volgen. Dit maakt het voor ouders makkelijker om op die dagen (langer) te werken. Ook kunnen kinderen na school meteen door de BSO worden opgehaald.

Nu scholen toch afwijkende lestijden willen hanteren, dreigen kinderen en ouders de dupe te worden volgens de samenwerkende opvangorganisaties. En het is nu eens niet de opvang die klappen kan opvangen. ‘Voor de kinderopvang, die altijd klaar wil staan om scholen, ouders en kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, is dit een zeer ongebruikelijke stap’, schrijven ze. Ze roepen scholen die dit nog niet doen, op alsnog in overleg te treden met de lokale kinderopvangbedrijven.

Het kabinet heeft bepaald dat de buitenschoolse opvang vanaf 11 mei alleen beschikbaar is op de dagen dat kinderen naar school gaan. Ouders mogen ook niet meer contracturen afnemen bij de BSO dan ze normaal al doen en de opvang mag alleen werken volgens de reguliere openingstijden.