Kinderen thuishouden kan, maar de basisschool wil wel weten wat er speelt

EINDHOVEN - Hoewel de basisscholen onder voorwaarden binnenkort weer opengaan, is het aan de ouders om te beslissen of ze hun kinderen echt laten gaan. De leerplicht wordt de eerste weken niet gecontroleerd. Wel wil de school weten wat er aan de hand is.

Met het openen van de scholen gaat in principe ook de leerplicht weer gelden. Het laat zich raden dat dat hier en daar op tegenstand stuit en ouders hun kinderen toch thuis houden. Argumenten liggen voor de hand, van gewoon ‘ongerustheid’ tot heftige medische bezwaren als een ouder bijvoorbeeld chemotherapie ondergaat of in een risicogroep zit.

Een kind thuishouden als het naar school moet, blijft een wettelijke overtreding. Maar qua straf zal het deze keer zo’n vaart niet lopen, is de algemene verwachting. Echt duidelijke antwoorden komen er niet op de vraag wat de overheid nu doet qua leerplicht. Minister Slob liet in de Tweede Kamer weten dat de leerplicht ‘tijdelijk niet intensief wordt gehandhaafd’. Premier Rutte had het over ‘voorlopig geen handhaving’. Een echte termijn ontbreekt. Maar de regel wordt dus in ieder geval niet opgeschort.

Leerplicht wordt gecontroleerd door leerplicht-ambtenaren van de gemeente. Aldaar gevraagd noemt Eindhoven de terugkeer naar regelmatig schoolbezoek ‘een geleidelijk proces’ met ‘begrijpelijke zorgen van ouders en leerlingen’. De gemeente ‘neemt als insteek dat de verbinding met ouders en ketenpartners wordt gezocht’.

Eenduidigheid

Salto, een van de grootste basisonderwijs-aanbieders van de stad, haakt daar op in. Angela Horsten van het college van bestuur ziet dezelfde vage contouren, maar moet zich daar aan conformeren. Er is wel een handreiking aanpak verzuim, maar deze is al eerder opgesteld en richt zich op het afstandsonderwijs voor scholen in de regio. Komende week wordt de leerplicht besproken op het afstemmingsoverleg met de gemeente.

Hoe dan ook gaat achter ieder verzuim een verhaal schuil. Daarom is de acteerwijze van Salto: signaleren, in dialoog gaan en samen zoeken naar een oplossing.

Angela Horsten, college van bestuur Salto

Horsten: ,,We willen hierin eenduidigheid creëren met elkaar. Hoe dan ook gaat achter ieder verzuim een verhaal schuil. Daarom is de acteerwijze van Salto: signaleren, in dialoog gaan en samen zoeken naar een oplossing. Indien we het niet vertrouwen zoeken we contact met een medewerker leerplicht.”

Dat laatste, melding, wordt gevraagd door de leerplichtambtenaren zelf, verenigd in Ingrado. Zij raadt scholen aan om eerst zelf contact op te nemen met ouders, en het verzuim dan wel te melden opdat de ambtenaar er ook mee aan de slag kan. Want ook voor de ambtenaar staat contact met de ouders centraal.

Geen gele kaart

Kan zijn, zegt Hans Fuchs, maar in eerste instantie is het een taak en verantwoordelijkheid van de school. Fuchs is directeur van OBS, een samengaan van Helmondse basisscholen. En er zit geen woord Frans in zijn antwoord. ,,Wij gaan voorlopig niet handhaven. Wel nemen we altijd meteen contact op met de ouders als we een kind missen. We willen weten waarom. En dan komen we er ongetwijfeld samen uit. Mocht dat niet lukken, blijven de ouders volharden, dan zullen we dat registreren. Maar we gaan het de eerste weken niet meteen melden.”

Absentie is in eerste plaats een zaak van de schoolleiding. En de OBS heeft nauw contact met de wethouder van onderwijs, er gebeurt niks stiekems. ,,We zijn  het eens. Zaken scherp stellen helpt niet. In deze tijd zeker niet. Dan heeft een gesprek meer zin. Ouders zullen in veel gevallen een zware tijd achter de rug hebben, en kunnen dus kort op hun emoties zitten. Dan meteen een gele kaart trekken is flauw. En wat voor ons altijd geldt: je moet een probleem nooit over de rug van een kind oplossen.”

Ouders zullen in veel gevallen een zware tijd achter de rug hebben, en kunnen dus kort op hun emoties zitten. Dan meteen een gele kaart trekken is flauw.

Hans Fuchs, directeur OBS