Kan het tij worden gekeerd in de kinderopvang?

De kinderopvang in Amsterdam kampt met een tekort aan medewerkers. Wachtlijsten groeien daardoor weer. Gemeente, branche en opleidingen proberen het tij te keren.
Een van de plannen is onderwijs­assistenten ook in de buiten­schoolse opvang in te zetten ©ANP

De nieuwsbrieven van de kinderdagverblijven maken deze weken melding van stijgende tarieven en groeiende wachtlijsten.

Het tarief gaat ongeveer 4 procent omhoog vanwege cao-kosten en aangescherpte kwaliteitseisen. De wachtlijsten groeien als gevolg van personeelstekort.

Na jaren teruglopende vraag - een gevolg van de crisis en de korting op de kinderopvangtoeslag - waardoor een derde van de medewerkers werd ontslagen, is er sinds 2015 weer een flinke groei van het aantal kinderen in de opvang.

Daarnaast treedt volgend jaar een aantal wettelijke veranderingen in werking in het kader van de Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Nieuwe regels
Vanaf 2019 wordt het helemaal krap op de arbeidsmarkt. Dan gaat de regel in dat er meer medewerkers op de babygroep moeten staan - een medewerker op drie baby's in plaats van een op vier - en moet er op elke opvang een hbo-opgeleide pedagogisch beleidsmedewerker zijn.

Ook moet op peutergroepen met voorschoolse educatie speciaal gekwalificeerd personeel staan. Door die drie maatregelen verwacht de branche voor volgend jaar al 200 tot 300 extra vacatures te hebben.

Als de overheid nou eens wat langjarig en duurzamer beleid zou hebben, kunnen we ook meer zekerheid bieden

Cor Schuurman

De kinderopvang - waaronder ook buitenschoolse opvang (BSO) valt - kampt ook met lastige voorwaarden.

Niet alle functies zijn even aantrekkelijk: vaak gaat het om deeltijdcontracten voor een paar uur in de namiddag of juist enkele uurtjes in de ochtend.

Vooral medewerkers in de BSO zijn moeilijk te vinden. Wie zelf kinderen heeft, gaat niet graag werken op het moment dat het eigen kroost uit school komt.

Inzetbaar
De nood aan goed personeel is inmiddels zo hoog dat de kinderopvangbranche samen met de gemeente, de roc's en de Hogeschool van Amsterdam een actieplan heeft opgezet - donderdag wordt dat in de raadscommissie jeugd en cultuur besproken. De gemeente steunt de kinderopvang met 75.000 euro om het tekort tegen te gaan.

Een van de initiatieven is om buitenschoolse opvang aan werk als onderwijsassistent te koppelen zodat medewerkers een hele dag aan de bak kunnen. Dat moet het werk aantrekkelijker maken.

Hoewel een aantal kinderopvangmedewerkers hun baan voor 2015 kwijt raakten en het UWV in Amsterdam nog altijd 248 werkloze pedagogisch medewerkers in zijn bakken heeft, zijn niet alle voormalige kinderopvangleidsters inzetbaar.

Velen zijn iets anders gaan doen, sommigen moeten worden bijgeschoold en anderen zijn misschien goed met kleine kinderen maar niet met schoolkinderen in de BSO.

Beleid biedt weinig zekerheid
Weinig contracten in de kinderopvang zijn vast - niet in de laatste plaats omdat de rijksoverheid de kinderopvangtoeslag bij herhaling heeft aangepast.

"We zijn erg afhankelijk van de overheid, als de overheid nou eens wat langjarig en duurzamer beleid zou hebben, kunnen we ook meer zekerheid bieden," zegt Cor Schuurman, directeur van kinderopvangorganisatie Tinteltuin en lid van het bestuur van Brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam.

Meer vastigheid is een aanbeveling uit het plan van aanpak, net als het verhogen van de salarissen. In salarisverhoging ziet Schuurman geen oplossing.

"Mensen met een pedagogische opleiding kunnen ook in het onderwijs of de zorg terecht. En in al die sectoren is schaarste. Met meer salaris krijg je niet meer medewerkers, ze zijn er gewoon niet."