Invalpool voor noodopvang Arnhemse kinderen en laptops voor thuisonderwijs

ARNHEM - De noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen krijgt in Arnhem ondersteuning vanuit een invalpool. 

Dat laat de gemeente Arnhem weten in haar laatste update over maatregelen in verband met de coronacrisis.

In samenwerking met onder
wijs en kinderopvang vormt de gemeente een reservoir aan medewerkers die bevoegde docenten ondersteunen bij de zorg voor deze kinderen, nu gemiddeld zo'n 450 per dag. 

De invallers moeten vooral inspringen als een docent uitvalt. Zo moet worden gewaarborgd dat er ook genoeg leerkrachten zijn om onderwijs op afstand te geven aan kinderen die thuis zitten. 

500 laptops

Om er voor te zorgen dat kinderen in arme gezinnen ook aan dat onderwijs op afstand mee kunnen doen, gaat het gemeentebestuur hen laptops verstrekken. 

Psst, vind je dit interessant?

Ontdek Topics nu 1 maand gratis en stel je eigen nieuwsoverzicht samen.

Lees 1 maand gratis

Al abonnee?

Log in en lees altijd gratis Topics.

Een eerste inventarisatie in het basis-, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs leert dat er ongeveer 500 nodig zijn.

De gemeente schaft zelfs 200 stuk aan, 
de Stichting Leergeld, die deze kinderen al langer steunt in hun schoolwerk, doet er nog eens 250 bij. De laatste 50 laptops komen van informele netwerken die de gemeente heeft aangesproken.

De laptops worden begin volgende week geleverd aan de schoolbesturen, die ze vervolgens verspreidt onder de kinderen die er om verlegen zitten. Tot de actie is overgegaan om te voorkomen dat kinderen bij gebrek aan die apparatuur onnodig hoge leer- en ontwikkelachterstanden oplopen.

Helft meer aanvragen bijstand

Het aantal aanvragen voor bijstand blijkt de afgelopen weken fors te zijn toegenomen, met bijna 50 procent in vergelijking met de voorgaande periode. 

Komen er normaliter 75 per week binnen, nu zijn het er 150. Onder de aanvragers zijn relatief veel jongeren die werkloos thuis zitten omdat de seizoensarbeid of de horecabaan die ze hadden, is weggevallen.

Verder betreft het vooral Arnhemmers die zijn ontslagen of op een nul-urencontract zijn gezet door hun werkgever. Dat terwijl het kabinet werkgevers oproept mensen zoveel mogelijk in dienst te houden voor het aantal uren dat zij werken en gebruik te maken van de tijdelijke noodmaatregelen die worden geboden. 

Voorschot ondernemers

De gemeente ontving tot nog toe ongeveer 2.700 aanvragen van zelfstandige ondernemers voor een voorschot op de tijdelijke overbruggingsregeling die ze namens het rijk uitvoert. Wie in financiële nood verkeert, maakt onder voorwaarden aanspraak op maximaal 1.500 euro per maand.

Van de aanvragen zijn circa 2.000 afkomstig uit Arnhem, de rest komt uit de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. 
De ondernemers die aankloppen, werken vaak in de persoonlijke dienstverlening, maar ook in de horeca en de detailhandel. 

Genoeg eigen vermogen

Naar het oordeel van de gemeente blijkt hun eigen vermogen vaak toch nog voldoende om het nog even uit te kunnen zingen. De mogelijkheid om uitstel van de gemeentelijke belastingen aan te vragen, is tot nu toe door 371 ondernemers aangegrepen.

Met een weekeinde met een zonnige zondag in het vooruitzicht kondigt de gemeente aan streng te blijven controleren of Arnhemmers zich aan de gedragsregels houden als ze buiten zijn, zoals bij het bewaren van de juiste afstand tot elkaar. 

Er zijn extra mensen op de controle gezet, onder meer van vergunningendienst ODRA en van vervoersbedrijf Connexxion.