Gemeente sommeerde Bernhard

Vastgoed: Huiseigenaren in brieven gekapitteld

De gemeente heeft vorig jaar een dwangsom opgelegd voor het overtreden van de regels bij de verhuur van een pand van prins Bernhard van Oranje en zijn zakenpartners. Ook Tweede Kamerlid Wybren van Haga werd betrapt.

Maandenlang deden prins Bernhard en zijn zakenpartners alsof er weinig aan de hand was. In antwoord op vragen over overtreding van Amsterdamse regels bij de verhuur van hun huizen aan te grote groepen zeiden ze consequent dat ze daar niets van wisten.

De verhuur van hun vastgoed is uitbesteed. Daar gaan ze niet over. 'Navraag leert dat voor zover wij weten dergelijke situaties zich niet voordoen,' mailde zijn woordvoerder in november 2017, als reactie namens Bernhard en zijn consorten - Paul-Louis Napoleon Mol, Menno de Jong en Coen Groeneveld - op vragen van deze krant naar de verhuur van kamers aan de Admiraal de Ruijterweg aan te grote groepen, zonder vergunning. Ook de leden van de Amsterdamse gemeenteraad kregen in november een mail van de woordvoerder waarin hij namens 'de heer Van Oranje' stelde dat er geen sprake was van constructies om de regels van de gemeente te omzeilen.

Uit documenten die deze krant bij de gemeente heeft opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB) komt een ander verhaal naar boven. Hieruit blijkt dat prins Bernhard al op 19 juni 2017 een aangetekende brief kreeg van de gemeente, geadresseerd aan 'Zijne Hoogheid Bernhard Lucas Emmanuel prins van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven' met daarin de waarschuwing dat hij in overtreding is. Uit onderzoek van de gemeente, uitgevoerd in mei, bleek dat het huis 'kamergewijs' werd verhuurd aan zes personen, zonder vergunning. 'U dient de hierboven beschreven overtreding ongedaan te maken,' schrijft de gemeente.

Psst, vind je dit interessant?

Ontdek Topics nu 1 maand gratis en stel je eigen nieuwsoverzicht samen.

Lees 1 maand gratis

Al abonnee?

Log in en lees altijd gratis Topics.

De prins moest de verhuur staken of binnen twee weken de situatie legaliseren door een vergunning aan te vragen. 'Zo'n aanvraag staat los van de geconstateerde overtreding en het voornemen een boete op te leggen.' Ook De Jong en Groeneveld kregen in juni zo'n brief.

Hoe valt dit te rijmen met de ontkenning, vijf maanden na ontvangst van deze persoonlijke en aangetekende brief? De vrienden blijven bij hun standpunt; niet alleen de verhuur van de panden is uitbesteed, ook de afhandeling van de post. "Bernhard van Oranje was destijds (november 2017) zoals toen ook gemeld niet bekend met dergelijke situaties," aldus zijn woordvoerder.

Opkopen en ombouwen

Prins Bernhard, lid van de koninklijke familie en neef van de koning, is uitgegroeid tot een belangrijke vastgoedinvesteerder. Deze week kwam hij nog in het nieuws met de aankoop van het Mediapark in Hilversum met zijn bedrijf Pinnacle. Hij zal het terrein, waar radio- en televisiestudio's staan, ook gebruiken voor verhuur van kamers. Dat is zijn specialiteit: huizen en kantoren opkopen, ombouwen tot appartementen en die verhuren. Dat doet hij met zijn Amsterdamse bedrijf Pinnacle, dat meer dan driehonderd adressen bezit, maar ook met 102 adressen in Amsterdam die behoren tot zijn privébezit en dat van zijn zakenpartners.

Bij de verhuur van zijn Amsterdamse panden is hij gebonden aan regels die de gemeente heeft opgelegd. Bij verhuur aan meer dan twee personen die geen gezin vormen, is een vergunning nodig. Om zo'n vergunning te krijgen, moeten de kamers beschikken over goede geluidsisolatie, om burengerucht te voorkomen, en over een gemeenschappelijke ruimte, om ervoor te zorgen dat de veelal jonge huurders niet worden opgehokt.

In november schreef deze krant over de schending van de regels door deze groep vastgoedbeleggers. In december 2017 volgden opnieuw aangetekende brieven van de gemeente aan de vastgoedbeleggers over verhuur aan te grote groepen. Omdat ze geen maatregelen namen om de situatie te legaliseren, volgde eerst een 'voornemen' tot een last tot dwangsom, een laatste waarschuwing. Die werd gevolgd door de last onder dwangsom voor de illegale verhuur van het pand, in bezit van de vastgoedvrienden, gericht aan Coen Groeneveld, die namens deze club optrad als verhuurder.

Pas eind mei 2018 verstrekte de gemeente vergunningen voor de panden.

10 mei 2017 Onderzoek gemeente naar verhuur door Bernhard en partners.

19 juni 2017 Aangetekende brieven van gemeente: u bent in overtreding en moet dit legaliseren.

13 november 2017 Nieuw onderzoek gemeente naar verhuur panden Bernhard en zakenpartners.

16 november 2017 Reactie namens Bernard van Oranje op publicaties in deze krant over verhuur aan te grote groepen: 'Voor zover wij weten doen dergelijke situaties zich niet voor.'

22 november 2017 Mail namens prins aan gemeenteraad: berichtgeving klopt niet, geen constructies om regelgeving te omzeilen.

21 december 2017 Aangetekende brieven van gemeente: u bent in overtreding en moet dit legaliseren.

Hierop volgt een voornemen van een last onder dwangsom en uiteindelijk een last onder dwangsom.

30 mei 2018 Vergunning voor de panden verstrekt.

Volgens Van Haga was met de huurder van het pand afgesproken dat die op 31 juli 2017 zou vertrekken. Dat deed hij niet. Bovendien verhuurde de huurder kamers onder. Vervolgens is een 'juridisch traject' opgestart en dat leidde ertoe dat de huurder eind maart 2018 is vertrokken, waarmee de situatie op 1 april was gelegaliseerd.

Op 15 februari 2018 was Van Haga opnieuw met de huurder overeengekomen dat die zou vertrekken. "Strikt juridisch gezien was het op 15 februari 2018 opgelost en uiteindelijk eind maart 2018 ook fysiek."

19 december 2017 VVD kondigt onderzoek aan naar verhuurpraktijken Wybren van Haga, na publicaties in Het Parool over schending regels.

18 januari 2018 Onderzoek gemeente naar verhuur door Van Haga.

24 januari 2018 Gemeente weigert vergunning voor verkamering pand Jacob van Lennepkade.

31 januari 2018 Gesprek van de commissie met Van Haga.

21 februari 2018 Gemeente stuurt legalisatiebrief aan Van Haga: u bent in overtreding en moet dit legaliseren.

22 februari 2018 Van Haga stuurt nagekomen bericht aan commissie: alles is opgelost.

5 maart en 19 maart 2018 Verdere correspondentie gemeente en advocaat Van Haga over legalisatiebrief.

12 april Onderzoekscommissie VVD: Van Haga mag aanblijven.

Bernhard van Oranje is voor 25 procent eigenaar van 102 appartementsrechten in Amsterdam. Het beheer is sinds jaar en dag uitbesteed. Dit geldt ook voor de afhandeling van alle correspondentie hieromtrent. Daarnaast is Bernhard van Oranje minderheidsaandeelhouder in het vastgoedontwikkel- en beleggingsbedrijf Pinnacle. Ook in dit bedrijf heeft hij een geheel passieve rol. Pinnacle transformeert oude kantoren naar woningen en voegt dus juist woonruimte toe in Amsterdam.

Noch Bernhard van Oranje noch Pinnacle heeft de afgelopen 10 jaar woningen verworven om deze te verhuren. De buy to let-discussie is in beide gevallen dus geheel niet van toepassing. Bernhard van Oranje houdt zich op dagelijkse basis bezig met zijn stichting Lymph & Co in de strijd tegen lymfeklierkanker, zijn IT-bedrijf Levi9 en het Circuit Zandvoort.

VVD-Kamerlid Wybren van Haga kreeg ook een tik op de vingers van de gemeente. In een brief van 21 februari is hem te verstaan gegeven dat hij regels overtreedt op de Jacob van Lennepkade. In dat huis, privébezit van Van Haga - die toen al Kamerlid was - zaten zes huurders.

Van Haga heeft privé en via zijn onderneming tientallen adressen in bezit, veelal in Amsterdam en Haarlem. Eind 2017 schreef deze krant dat Van Haga bij de verhuur regels overtrad, net als Bernhard en consorten. Van Haga was toen net een paar weken lid van de Tweede Kamer.

Onderzoek door VVD

De publicaties zorgden voor veel ophef, waarop de VVD besloot onderzoek te doen naar zijn vastgoedpraktijken. Na een gesprek met Van Haga concludeerde de onderzoekscommissie van de partij dat hij kon aanblijven in de Tweede Kamer, als hij zijn zakelijke belangen op afstand zou zetten.

Saillant: Van Haga liet de onderzoekscommissie van de VVD op 22 februari 2018 weten dat 'zijn inziens de problemen bij de resterende zes probleemwoningen zijn opgelost', op basis waarvan de VVD-commissie hem vrij pleitte.

Uit documenten die boven tafel zijn gekomen door het WOB-verzoek blijkt nu dat de gemeente hem een dag eerder, 21 februari 2018, nog een brief stuurde waarin stond dat hij in overtreding was. Dit roept de vraag op of de informatie waarop deze beslissing is gebaseerd, volledig was. De correspondentie met de gemeente over deze kwestie ging nog door tot in maart.

Het aanblijven van Van Haga is belangrijk voor het voortbestaan van de coalitie, die een meerderheid heeft van één Kamerzetel.

De gemeente legde uiteindelijk geen boete op, omdat het Kamerlid kon aantonen dat hij bezig was de verhuur te legaliseren. De huurder, die de kamers onderverhuurde, vertrok volgens Van Haga eind maart, waarmee de situatie was gelegaliseerd.

Het WOB-verzoek om een overzicht te krijgen van sancties en boetes die zijn opgelegd aan prins Bernhard, zijn zakenpartners en Wybren van Haga, leverde een lijst van 27 documenten op, plus een toelichting. Van deze 27 documenten zijn er 25 vrijgegeven. Bernhard en zijn partners verzetten zich tot op heden tegen openbaarmaking van twee documenten; de last tot dwangsom die is opgelegd en de waarschuwing die daaraan voorafging. Uit het overzicht en de toelichting, die wel openbaar zijn gemaakt, blijkt dat de dwangsom is opgelegd.

"Als gemeente hechten we er groot belang aan dat verhuurders zich aan de regels houden. De gemeente Amsterdam grijpt in als ze een illegale situatie tegenkomt in een woning. Als er geen acuut gevaar is, krijgt de eigenaar van de woning een termijn waarbinnen hij de situatie kan oplossen. Doet hij dat niet of onvoldoende, dan kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen met een nieuwe termijn om de zaak te herstellen. Als er dan weer onvoldoende of niets is gedaan, moet de dwangsom worden betaald. We willen dat iedereen in Amsterdam op een fijne manier kan wonen."