Gedupeerde ouders moeten compensatie direct afdragen aan fiscus

Toeslagenaffaire

De 30.000 euro compensatie die gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire krijgen, wordt voor een groot deel direct weer opgeëist door de Belastingdienst. De fiscus is niet bereid zijn positie als eerste schuldeiser op te geven, zo stelt de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW). Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen, doorgaans de schuldsanering genoemd. De vereniging stapt daarom uit het overleg met de Belastingdienst over een compensatieregeling.

De Belastingdienst wil convenanten sluiten met grote schuldeisers, zodat zij afzien van vorderingen op ouders. Tegelijkertijd is de fiscus niet bereid zijn eigen vorderingen op te geven. Sterker nog, omdat de Belastingdienst wettelijk gezien altijd als eerste aan de beurt is in het geval van schuldsanering, gaan die vorderingen voor op andere schuldeisers.

In een brandbrief aan de dienst stelt de vereniging dat de Belastingdienst vasthoudt aan een regeling waardoor ouders alsnog met schulden zullen achterblijven. "BBW heeft in de werkgroep meermaals haar bezwaren kenbaar gemaakt ", maar "krijgt geen enkel gehoor."

Psst, vind je dit interessant?

Ontdek Topics nu 1 maand gratis en stel je eigen nieuwsoverzicht samen.

Lees 1 maand gratis

Al abonnee?

Log in en lees altijd gratis Topics.

De bewindvoerders roepen in herinnering dat de Tweede Kamer in november een motie aannam die de regering opriep "ervoor te zorgen dat na de compensatie de financiële problemen in zijn geheel zijn opgelost en de ouders financiële ruimte overhouden om een nieuwe start te maken". Het huidige voorstel is "een kwestie van vestzak-broekzak voor de Belastingdienst, omdat een groot deel van het schadebedrag terugvloeit naar dezelfde Belastingdienst en naar Toeslagen", schrijft de BBW.

Om te voorkomen dat ouders de volledige 30.000 euro aan compensatie opgeëist zien worden door schuldeisers, stelt de Belastingdienst voor om 10.000 euro hiervan uit te zonderen en altijd beschikbaar te stellen aan de ouders. Maar de BBW verwacht dat schuldeisers bij de rechter kunnen afdwingen dat zij dat geld alsnog kunnen opeisen.

De BBW protesteert bovendien tegen het 'opknippen' van de compensatieregeling, waardoor ouders die meer schade hebben geleden dan 30.000 euro zich bij een aparte Commissie Werkelijke Schade moeten melden.

De Belastingdienst laat weten de brief van de bewindvoerders te 'bestuderen'. De dienst zegt te werken 'aan soepele regelingen voor mensen met schulden', en stelt met gedupeerden in overleg te zijn om 'het grootste deel' van hun schulden kwijt te schelden.