Forse kritiek op ‘te witte’ Amsterdam Pride: ‘Doek de Canal Parade helemaal op’

Te commercieel, te wit en te weinig inhoudelijk. De Amsterdam Pride moet nodig op de schop, zeggen vertegenwoordigers van de lhbti-gemeenschap in een kritische beschouwing over het jaarlijkse evenement. 

De klankbordgroep die op verzoek van de gemeente zijn mening heeft gegeven over de huidige opzet van Amsterdam Pride is bijvoorbeeld uitermate kritisch over de Canal Parade. Diverse organisaties die bij de organisatie betrokken waren of begaan zijn met de Pride, werden uitgenodigd om hun mening te geven. Een groot aantal deelnemers van het panel vindt zelfs dat de vaartocht over de grachten helemaal moet worden opgedoekt. Het evenement, zo vinden ze, is veel te commercieel geworden en draagt, anders dan vroeger, weinig bij aan de emancipatie van de doelgroep.

In plaats daarvan kan de aandacht beter worden gevestigd op de Pride Walk. Dit onderdeel van de Pride is toegankelijk zonder financiële barrières en wordt volgens de klankbordgroep meer dan de botenparade gedragen door de gemeenschap. Zo staat in het rapport, opgesteld door adviesbureau Flowz: ‘Ook het inclusiviteitsbeginsel komt beter uit de verf omdat er eenvoudig kan worden aangesloten door allerlei organisaties, instanties en individuen.’ 

Botenparade in ander jasje

Andere leden van de klankbordgroep pleiten voor het behoud van de botenparade, maar dan in een ander jasje. Minder commercieel, met duidelijke afspraken met bedrijven over de uitstraling, de boodschap en de opvarenden van hun boten en meer ruimte voor de gemeenschap om met eigen boten mee te varen. Er moet veel meer aandacht komen voor diversiteit en het stereotype beeld van homoseksualiteit moet veel minder worden uitgedragen. Minder feest dus, en meer inhoud. De combinatie van zichtbaarheid, emancipatie en protest moet centraal staan.

Er kleeft nog een nadeel aan de botenparade, en dat is de sfeer onder de honderdduizenden bezoekers langs de kant. Volgens de klankbordgroep wil de stemming onder invloed van alcohol nogal eens omslaan van gemoedelijk in agressief, waardoor uitgerekend leden van de gemeenschap zich onveilig voelen. Er wordt verwezen naar de horecagelegenheden waar een regenboogvlag wordt opgehangen, maar verder geen enkele acht wordt geslagen op de veiligheid van de lhbti-gasten.

Gericht op witte homomannen

Meer diversiteit is ook nodig voor de opening en de afsluiting van de Pride. De programmering is nu voornamelijk gericht op witte homomannen, luidt de kritiek. Ook is er meer variatie nodig in de straat- en pleinfeesten. Die hebben een belangrijke functie voor de zichtbaarheid, vindt de klankbordgroep, maar zouden kleinschaliger en diverser moeten zijn. De huidige opzet leidt ertoe dat veel feesten voornamelijk door een wit heteropubliek worden bezocht.

Als het komt tot veranderingen, worden die pas in 2023 doorgevoerd. De vergunning voor de huidige organisatie, de Stichting Pride Amsterdam, loopt dit jaar af. Vanuit de klankbordgroep wordt geopperd om te onderzoeken of het mogelijk is een vereniging op te richten met een algemene ledenvergadering als beslissend orgaan. In het buitenland zijn daar succesvolle voorbeelden van te vinden. Van de gemeente wordt meer geld gevraagd.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: