Dit ambitieuze plan moet de huizenmarkt in en om Amsterdam openbreken

Bijna een kwart miljoen woningen moeten er de komende twintig jaar in en om Amsterdam verrijzen. Ook krijgt de overheid meer middelen om de prijzen betaalbaar te houden.

Een ambitieus woningbouwproject voor de regio Amsterdam moet het hoofd bieden aan het nijpende woningtekort rond de hoofdstad. Minister Kajsa Ollongren (D66) en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema ondertekenden vrijdag een veelomvattend toekomstplan: er worden de komende twintig jaar in totaal 230.000 woningen bijgebouwd en gemeenten krijgen meer wettelijke mogelijkheden om verkoeling te brengen op de oververhitte huizenmarkt.

Volgens het plan moeten er jaarlijks 10.000 tot 15.000 huizen bij komen. Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam, die zich uitstrekt van Haarlem tot Lelystad, hebben hun medewerking aan de woningbouw toegezegd. De nieuwbouw concentreert zich in en om Amsterdam. In gebieden buiten de ringweg als IJburg en Sloterdijk zal flink worden gebouwd. De komende zes jaar krijgt de Metropool­regio al 100.000 nieuwe woningen. In 2040 zullen er in totaal 230.000 huizen zijn bijgebouwd. Het kabinet en gemeenten hopen zo de ergste woningnood te lenigen, want tot nu toe ging het bouwen niet snel genoeg.

Met de huizendeal bundelen kabinet en gemeenten de krachten in de strijd tegen de krapte op de huizenmarkt. Naast meer instrumenten voor de overheid om grip op de markt te krijgen, trekt het kabinet ook miljoenen euro’s uit voor nieuwbouwontwikkeling buiten de hoofdstad. Zo staat Almere een forse uitbreiding te wachten. Kleinschaliger projecten komen in stationsgebieden van Lelystad en Purmerend. Ook steden als Haarlem, Amstelveen en Hoofddorp staan op de nominatie voor meer nieuwbouwwoningen, maar die projecten zijn minder omvangrijk dan de bouwplannen rond Amsterdam.

Bouwplannen voor de komende jaren in de Metropoolregio Amsterdam.

Malafide huisjesmelkerij

Het kabinet wil de nieuw te bouwen woningen betaalbaar houden voor de middeninkomens. Daarvoor heeft Ollongren diverse ijzers in het vuur. De voormalig wethouder van Amsterdam werkt aan stevige regelgeving tegen ‘malafide huisjesmelkerij’, zodat de huren niet te hard kunnen stijgen. In gemeentelijke en landelijke politiek heerst veel onvrede over beleggers die onroerend goed van steden opkopen en de woningen vervolgens tegen steeds hogere tarieven verhuren. Het kabinet en de gemeente Amsterdam onderzoeken ook de mogelijkheden tot zelfbewoningsplicht: wie een huis koopt, moet er ook echt zelf in trekken.

Verder probeert Ollongren meer grip te krijgen op vakantieverhuur van woningen in de stad en belooft ze gemeenten meer wettelijke handvatten te bieden om prijs- en huurstijgingen binnen de perken te houden. Zo introduceert ze een zogeheten noodknop, waarmee gemeenten aan de hand van een percentage van de WOZ de huurprijzen een halt kunnen toeroepen. Daarnaast kan het Amsterdamse stadsbestuur vijf ton tegemoetzien voor de aanpak van huurfraudeurs.

Uittocht van jonge gezinnen

De bouwplannen en de ruimere wettelijke mogelijkheden om de huizenmarkt in de hand te houden, moeten de verkoeling brengen op de oververhitte huizenmarkt rond Amsterdam. Een direct gevolg van het beperkte woningaanbod is de uittocht van jonge gezinnen uit de stad naar het platteland. De afgelopen drie jaar zijn in Amsterdam 50.000 nieuwe woningen gebouwd, maar desondanks trokken jonge gezinnen massaal weg. Alleen al vorig jaar keerde 12 procent van de gezinnen met jonge kinderen Amsterdam de rug toe. Diezelfde demografische trend is ook waarneembaar in Utrecht, Rotterdam en Den Haag, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Om meer woongelegenheid voor de midden- en lagere inkomens te creëren, worden in de regio Amsterdam jaarlijks vijfduizend sociale huurwoningen in de regio neergezet. Maar woningcorporaties achten die aantallen financieel onhaalbaar door de verhuurdersheffing. Hun bezwaar: huizen in de stad hebben een hoge WOZ-waarde en daardoor stijgen de verhuurdersheffing en te betalen belasting voor de corporaties ook. De woningcorporaties klagen al langer dat de heffing de ontwikkeling van sociale huurwoningen in de weg zit.