Basisscholen bereiden zich voor op lesgeven met extra maatregelen

Looproutes, cirkels op het schoolplein en kinderen die elkaar afwisselen. Op die manier probeert het basis- en speciaal onderwijs in Delft lesgeven weer mogelijk te maken na de meivakantie. 

De Laurentiusstichting, een koepel met 29 scholen in de gemeente Delft en omgeving besteedt de meivakantie aan de voorbereiding. Daarna gaan de scholen gedeeltelijk open en wisselen de kinderen elkaar af. ,,Bij de ene school komen kinderen een hele dag, bij de andere wisselen de kinderen 's morgens en 's middags af. Het blijft maatwerk. Je hebt kleine en grote gebouwen, brede en smalle gangen. Hoe verloopt de communicatie met de ouders? Waar laat je je kind achter? Dat zijn allemaal vragen waar we rekening mee houden”, zegt Saskia Schenning, voorzitter van college van bestuur. 

,,Je mag maar de helft van het aantal kinderen in het gebouw hebben. We zorgen ervoor dat kinderen uit hetzelfde gezin tegelijk naar school kunnen. Dit doen we door een indeling te maken aan de hand van de achternamen, zoals A tot en met K. Anders moeten de ouders steeds weer naar school.” 

We hebben de tijd genomen om alles goed uit te zoeken

Rook

Ook de zeven basisscholen van de SCO Delft zijn zich druk aan het voorbereiden. ,,We hebben de tijd genomen om alles goed uit te zoeken. Vandaag lichten we alle ouders in met een brief over wanneer hun kinderen naar school kunnen. Ze gaan twee hele dagen per week naar school en hebben een continurooster. Kinderen uit hetzelfde gezin zullen tegelijk naar school gaan. Ook vangen we nog steeds kinderen op van ouders met een vitaal beroep. Net als kinderen die uit een kwetsbaar gezin komen, zij zijn ook altijd welkom”, zegt Judith Rook, algemeen directeur primair onderwijs. 

Maatregelen

De kinderen mogen met elkaar spelen, dus er zijn vooral maatregelen genomen voor de leerkrachten en de ouders. Er komen looproutes naar de in- en uitgangen van de school. Ook is er extra aandacht voor het wassen van de handen. Leerkrachten zitten met hun bureau verder weg van de kinderen en in de personeelsruimte houden collega's afstand. ,,Bij een kleutergroep gaat dit lastiger, de leerkrachten moeten bij hen de veters strikken of toch even naar de geschaafde knie kijken, dat voorkom je niet", zegt Schenning. Ouders mogen het gebouw niet in. Ook zijn er cirkels op het schoolplein, zoals bij de Laurentiusschool SBO Delft in de vorm van hartjes. Hier wachten de kleinste kinderen met hun ouders totdat ze opgehaald worden, zodat de afstand bewaard blijft. 

De koepels merken dat de meeste vragen nu gaan over de leerkrachten en kinderen die vallen in de risicogroep. Zij blijven thuis en gaan daar aan de slag met de lessen. ,,In de plannen houden we rekening met minder leerkrachten. School, thuisonderwijs en opvang voor vitale beroepen, je probeert alle ballen in de lucht te houden. Maar met veel uitval van leerkrachten kan dat soms niet", zegt Rook. 

We gaan gewoon weer starten

Rook

Leerkrachten van de Laurentiusstichting die vallen in een risicogroep zijn in gesprek met de bedrijfsarts. ,,We zullen het met minder personeel moeten doen. Als iemand in een risicogroep zit of er een verkoudheid speelt, blijf je thuis. Er zijn veel vragen van het personeel en van de ouders, maar we gaan gewoon weer starten. We moeten het tijd geven. Een aantal ouders zal nog bang zijn om hun kind te brengen. We gaan er aan het begin niet te veel druk op leggen. Ik zie het als een overgangsperiode, hopelijk zijn na Pinksteren alle kinderen weer op school.”