Basisinkomen kan wel, maar is het dat waard?

Als je het basisinkomen een goed idee vindt, is het altijd financieel haalbaar. ©Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Ingrid Robeyns stelt in haar artikel over het basisinkomen de vraag of dit wel financieel haalbaar is (Letter & Geest, 12 januari). Iets is pas financieel onhaalbaar als de realisering niet met geld te bereiken is. Begin 2017 heeft het CPB over het basisinkomen al geconcludeerd: "Het is financieel haalbaar", na doorrekening van de invoering van het basisinkomen door de Vrijzinnige Partij (VP). Het CPB had ook de consequenties aangegeven. Het is dan de vraag of een basisinkomen die consequenties waard is, bijvoorbeeld flinke koopkrachtverbetering tegenover een groter overheidstekort. Bij invoering van het ouderen-basisinkomen (AOW in 1956) en het kinder-basisinkomen (Kinderbijslagwet in 1941) is gekozen om geld hiervoor vrij te maken. Als je een basisinkomen een goed idee vindt en wilt invoeren, is het altijd financieel haalbaar. Vraag is dan alleen of de prijs acceptabel is.

Norbert Klein, oud-politicus VP