Auteursrecht

Topics.nl is een uitgave van DPG Media B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 ("DPG Media").

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de door DPG Media uitgegeven kranten, websites, apps en andere (digitale) uitgaven ("Uitgaven") berusten uitsluitend bij DPG Media en haar licentiegevers. DPG Media behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de Uitgaven voor.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPG Media is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) de Uitgaven geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.