Arnhemse oproep aan moslims: meld discriminatie vaker

Moslims moeten vaker melding maken van discriminatie. De gemeenten Arnhem, Enschede en het ministerie van Sociale Zaken zijn een proefproject begonnen om dat te stimuleren. Het idee erachter is dat je pas iets tegen moslimdiscriminatie kan doen als je een beter antwoord hebt op de vraag hoe vaak het voorkomt.

Rob Berends

Arnhem

In de komende jaren gaat in beide steden de 'Proeftuin Moslimdiscriminatie Melden' draaien. Het initiatief daartoe is genomen door het ministerie. De Arnhemse wethouder Martien Louwers zegt dat alle inwoners van Arnhem zich vrij moeten kunnen voelen en dat dat niet het geval is als zij worden gediscrimineerd. Volgens haar is helder dat Arnhem niet vrij is van discriminatie. De proeftuin moet een stap zijn in de bestrijding daarvan.

In Oost-Nederland kwamen vorig jaar bij antiracismeorganisatie Vizier Oost 937 meldingen van discriminatie binnen. Daarvan ging het in negentien gevallen om mensen die zich vanwege hun godsdienst gediscrimineerd voelden. Tot deze negentien hoorden elf moslims. Er bestaat ook een landelijk meldpunt Islamofobie. Daar kwamen sinds 2015 400 meldingen binnen, waarvan 2 uit de gemeente Arnhem.

Dat er misschien veel minder gevallen van moslimdiscriminatie zijn dan verondersteld wordt, is volgens de initiatiefnemers in ieder geval onjuist. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat gemiddeld in 20 procent van alle gevallen van discriminatie een melding wordt gedaan. Bij moslims is de bereidheid nog lager. Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt na onderzoek dat 55 procent van de Nederlandse moslims regelmatig discriminatie ervaart. Volgens de gemeente Arnhem is daarmee duidelijk dat discriminatie van moslims veel meer voorkomt dan de officiële statistieken zeggen.

De gemeente hoopt dat met het proefproject het aantal meldingen toeneemt. Ze zal melders ook stimuleren om aangifte te doen bij de politie. Louwers: ,,Door het melden te stimuleren krijgen we zicht op hoe het werkelijk staat met discriminatie in Arnhem en kunnen we er gerichter aan werken."

Fractievoorzitter Yildirim Usta van Denk/Verenigd Arnhem is blij met het initiatief. Hij zegt de geluiden te herkennen. ,,Mensen denken: mijn aangifte zal toch wel niet serieus genomen worden. De politie is immers daar ook soms deel van het probleem. Denk aan het etnisch profileren. Dus het vertrouwen is niet groot. En het is goed dat het ministerie nu met de gemeenschap in gesprek wil."

Usta zegt dat discriminatie van moslims in Arnhem zeker voorkomt. ,,Al is het verschil tussen discriminatie op etnische achtergrond of vanwege religie soms moeilijk te maken."