'Schade vaak bewust te laag getaxeerd'

contra-expertise verzekeraars

Joop en Tiny van Tongeren zijn diep teleurgesteld in hun verzekeraar en de expert. ©Frank de Roo

Die beschuldiging doet een aantal contra-expertisebureaus in gesprekken met deze krant. Volgens de branchegenoten zijn het vooral de grote inboedel- en opstalverzekeraars Achmea, Nationale Nederlanden, Reaal en Delta Lloyd die hun klanten stelselmatig benadelen bij grotere schades.

De contra-experts trekken aan de bel omdat verzekeringsmaatschappijen zich met het jaar harder zouden opstellen tegen klanten die het oordeel van de verzekeraars in twijfel trekken. Verzekerden die contra-expertise willen, worden geïntimideerd en krijgen te horen dat zij een lagere of helemaal geen uitkering krijgen, stelt de branche. Cliënten worden daarnaast zelden gewezen op hun wettelijke recht op een door de verzekeraar vergoed tegenonderzoek.

Volgens Jeroen Bolier, eigenaar van SchadeKing Nederland en Contraschade-expertise B.V. worden de rechten van verzekerden met voeten getreden. Hij baseert zich op tientallen dossiers van ontevreden polishouders die zijn helpdesk alleen al het afgelopen jaar onder ogen kreeg. ,,Het is steeds hetzelfde liedje. De expert rapporteert ten nadele van de verzekerde en ten gunste van zijn opdrachtgever. Na het inschakelen van een contra-expert - als het zover al komt - rolt er steevast een hoger bedrag uit. En dan heb ik het niet over tientjes. Bij een grote schade gaat het om duizenden euro's en meer.''

Psst, vind je dit interessant?

Ontdek Topics nu 1 maand gratis en stel je eigen nieuwsoverzicht samen.

Lees 1 maand gratis

Al abonnee?

Log in en lees altijd gratis Topics.

Bolier krijgt bijval van schadejurist Eric Horssius uit Bilthoven. Grote schade-expertbureaus als CED en Dekra dansen volgens Horssius naar de pijpen van de machtige verzekeringsmaatschappijen. ,,Het is een pervers systeem. Want ga je een volgend groot contract op het spel zetten door ruimhartig te beoordelen en toe te kennen? Nee dus. Voor jouw bureau tien andere. Niet de expert bepaalt de hoogte van de schades, maar de verzekeraar. Het is belangenverstrengeling tot en met'', zegt hij.

De verzekeringsbranche voelt zich geenszins aangesproken door de kritiek van de contra-experts. Dat er willen en wetens te laag zou worden getaxeerd, is volgens de Bond van Verzekeraars een grove belediging. ,,De contrabranche kan beter naar zichzelf kijken'', reageert woordvoerder Rudi Buis namens de verzekeringsmaatschappijen. ,,Met een paar miljoen schade-afhandelingen per jaar komt het voor dat er na tussenkomst van een contra-expert een hogere vergoeding volgt. Maar het omgekeerde gebeurt ook. Het is beslist geen beleid om opzettelijk laag in te zetten met de taxaties. Dit is zeer goedkope kritiek.''

Ook het verwijt dat schadetaxateurs omwille van vette contracten naar de pijpen van de verzekeraars dansen, werpt de Bond verre van zich. ,,Verzekeraars werken inderdaad samen met schadebureaus. Maar als je weet dat klanttevredenheid bij verzekeringsmaatschappijen voorop staat, dan weet je ook dat te lage taxaties en de klachten die dat geeft, averechts zouden werken. Het is dus gewoon niet waar.''

Het steekt de contra-experts daarnaast dat een verzekerde bij het opnemen van schade zelden wordt gewezen op het recht van een betaald tegenonderzoek. ,,Het is wettelijk geregeld en het staat bij iedereen in de polis, maar ze vertikken het de klant er over te informeren.'' Zelfs een organisatie als Salvage, dat de eerste nood lenigt van bewoners na een brand, zit volgens Bolier in de zak van de verzekeringsmaatschappijen. ,,In de folder die Salvage achterlaat bij gedupeerden staat dat ze voor contra-expertise eerst hun verzekeraar moeten raadplegen. Dat slaat nergens op, want er is geen verzekering die het ze zal aanraden.''

Het Nivre-keurmerk voor schade-experts wordt door de verzekeraars gebruikt om de contrabranche buitenspel te zetten, zeggen Bolier en Horssius. ,,Wie zich aansluit is de klos, omdat de gedragsregels voorschrijven dat de leden elkaars werk, de schadetaxaties dus, niet in twijfel mogen trekken. Logisch dat we ons niet aansluiten. Dat is immers ons werk. De verzekeraars vertalen onze weigering echter in onbetrouwbaarheid. Achmea heeft zelfs in de voorwaarden staan dat ze alleen met Nivre-experts en Nivre-contra-experts werkt.''

Contra-experts zonder Nivre-certificaat rekenen volgens Buis van de Bond van Verzekeraars vaak te hoge kosten. Ze doen ook aan ambulance-chasing, ziekenwagens achternarijden om aan klanten te komen, aldus de woordvoerder. ,,Wij willen klanten waarschuwen voor de contrabranche. Ga na of zo iemand wel echt in jouw belang handelt en niet in dat van zijn eigen portemonnee.''

Anton Rietveld, contra-expert en in 2010 oprichter van het landelijke platform Verzekeringsklachten.nl, beaamt de onwrikbare opstelling van verzekeraars. Hij heeft 'stapels' dossiers liggen van benadeelde particulieren. ,,Het is er niet beter op geworden. Dat kan ik zien aan de aard van de klachten die binnen komen. Het wordt hard gespeeld als het zo uitkomt, heel hard zelfs.''