'Kennis in huis, maar wat hebben we ermee gedaan?'

Heel wat te verbeteren aan de toegankelijkheid van Gorcumse binnenstad

Gorcumse raadsleden willen doorpakken om de toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking snel te verbeteren.

Blinden en slechtzienden kunnen met moeite hun weg vinden in de Gorcumse binnenstad door het ontbreken van geleidelijnen én wie in een rolstoel zit, krijgt te maken met een route vol hindernissen. ,,Maar ook voor mensen die slecht ter been zijn of met een kinderwagen door de binnenstad wandelen, valt er veel te verbeteren'', concluderen onderzoekers van bureau ZET.

Samen met onder anderen ambtenaren en vertegenwoordigers van de Stichting Gorinchem Platform voor Gehandicaptenbeleid brachten ze de toegankelijkheid van de binnenstad in kaart. Het onderzoek met rapportage kost de gemeente 18.000 euro.

Hun bevindingen zijn vrijwel identiek aan die van platformvoorzitter Emmy den Heijer en andere vrijwilligers die zich al jaren inspannen voor Gorcumers met een beperking. ,,We hebben als gemeente die kennis in huis, dankzij de inzet van betrokken bewoners'', constateert Annemarie Pie van Gorcum Actief na de presentatie. ,,Al jaren! Wat hebben we gedaan? Hebben we de afgelopen tijd gewoon zitten pitten?''

Zover wil Kees van Willigen van Democraten Gorinchem niet gaan in zijn conclusies. Maar ook hij vraagt zich af waarom het tot nu toe is gebleven bij de aanleg van een blindengeleidelijn van het station naar het stadhuis. Den Heijer, die bij de aanleg in het voorjaar van 2018 aanwezig was, vroeg 25 jaar eerder voor het eerst bij de gemeente om zo'n lijn. ,,Ik ben benieuwd hoe we de vinger aan de pols kunnen houden als raad. Anders wordt dit een kwestie van 'niemand is hem, iemand is hem'. We vinden met zijn allen dat er iets moet gebeuren, maar vervolgens neemt niemand de verantwoordelijkheid.''

Volgens de gemeenteambtenaren wordt tegenwoordig in de gemeente wel degelijk gedacht aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Den Heijer, die ook bij de presentatie is, wil niet al te kritisch zijn, want ze is blij dat er aandacht is vanuit het stadhuis. ,,Al vraag ik me wel af waarom alle nieuwe bankjes op de stadswallen geen armleuning hebben. Omhoog komen van een bank zonder steun is voor veel ouderen moeilijk.''

Ilhan Tekir (D66) pleit dan ook voor een centraal meldpunt waar bewoners klachten over de toegankelijkheid in de stad kunnen melden. ,,Dat gaat dus verder dan stoeptegels die ongelijk liggen. Denk bijvoorbeeld aan de vele fietsen die her en der lukraak worden neergezet.''